A+ / A-

Instytut Automatyki


Instytut Automatyki jest jednym z największych instytutów Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Na etacie jest zatrudnionych: pięciu profesorów tytularnych, dwóch doktorów habilitowanych, dziewiętnastu doktorów, trzynastu magistrów inżynierów na etatach naukowo-dydaktycznych i dziewięciu na etatach technicznych. Pracownicy Instytutu są opiekunami naukowymi jedenastu słuchaczy studiów doktoranckich.

Strukturę Instytutu tworzą cztery zakłady:

W oparciu o naszą bazę i doświadczenie oferujemy:

  • usługi dydaktyczne – prowadzenie szkoleń pracowników, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne,
  • usługi projektowe,
  • współpracę przy wdrożeniach nowych rozwiązań technicznych,
  • prace badawcze z wykorzystaniem naszej aparatury.

90-537 Łódź, ul. B. Stefanowskiego 18

tel. (+48) 42 631 2560, (+48) 42 631 2547
fax. (+48) 42 631 2551
e-mail: w2i21@adm.p.lodz.pl
www: automatyka.p.lodz.pl

Data wpisu: 2022.04.05