A+ / A-

Informacje dla dyplomantów


Wymagania formalne dotyczące dokumentów związanych z egzaminem dyplomowymi:

  • Dostarczenie do sekretariatu Instytutu podpisanego druku wyboru tematu
  • Informacja mailowa lub osobista od promotora o zakończeniu pisania pracy dyplomowej
  • Uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych w dziekanacie
  • Student otrzymuje link do Panelu Dyplomanta, gdzie wrzuca plik z pracą dyplomową. Taki sam link otrzymuje promotor, który przepuszcza pracę przez system antyplagiatowy. Student generuje w panelu dyplomanta: podanie do Dziekana o dopuszczenie do egzaminu oraz 3 oświadczenia do pracy – Załącznik 1,2 oraz 3 (wkładane w formie luźnych kartek do pracy)
  • 4 fotografie (4,5 x 6,5 cm, czarno-białe w stroju galowym) do dyplomu w jęz. polskim (odpis dyplomu z tłumaczeniem na jęz. angielski – dodatkowo 1 fotografia), włożone w kopertce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu
  • Z Webdziekanatu student generuje druk „Potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec uczelni” oraz zbiera niezbędne podpisy
  • Ze strony www.absolwenci.p.lodz.pl student generuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (w załączniku poniżej)

Student składa w sekretariacie Instytutu jeden egzemplarz pracy dyplomowej (dwustronnie drukowany, grzbiet zgrzany termicznie, w miękkiej oprawie) z wklejoną płytą CD na końcu pracy z plikiem w formacie .pdf i .doc umożliwiającym wyszukiwanie słów w treści. Nazwa pliku powinna mieć postać: nr albumu_imię_nazwisko_mgr (lub _inż zależnie od rodzaju pracy dyplomowej). Płyta powinna być opisana pisakiem danymi ze strony tytułowej pracy (imię, nazwisko, nr albumu, kierunek i stopień studiów, tytuł pracy, promotor).

Na ostatnich stronach pracy trzeba umieścić dwa streszczenia: w jęz. polskim oraz angielskim wraz ze słowami kluczowymi. Na stronie tytułowej pod tematem pracy w jęz. polskim należy napisać również temat pracy w jęz. angielskim. Na tej stronie uległo zmianie określenie „opiekun pracy” na „promotor pracy”.

Pliki:

Inne informacje:

Data wpisu: 2022.03.30