A+ / A-

Przedmioty obieralne - Automatyka i Sterowanie Robotów


Uwaga: Prezentacje dotyczące poszczególnych przedmiotów dostępne są na Wikampie.

Studia pierwszego stopnia - studia stacjonarne:

Studenci 2 semestru wybierają na semestr 3 i 4:

 1. przedmiot obieralny z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - semestr 3 (2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 09 5904 00 Społeczne aspekty działalności inżynierskiej 2 20
  02 67 5337 01 Społeczne aspekty robotyki i automatyzacji 2 20
 2. przedmiot obieralny z zakresu technik pomiarowych - semestr 3 (2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0312 01 Techniki pomiarowe w mechatronice 2 15 15
  02 66 5793 01 Komputerowe systemy pomiarowe w automatyce 2 15 15
 3. przedmioty obieralne - semestr 3 (jeden lub dwa przedmioty - w sumie 4 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0318 00 Drgania mechaniczne 2 15 5 10
  01 35 0320 00 Techniki wytwarzania 4 30 30
  01 35 0322 00 Zaawansowe metody projektowania (CAD 3D) 2 30
  02 12 5888 00 Materiały sensoryczne i specjalne 4 30 30
  02 52 6283 00 Programowanie obiektowe w automatyce 2 15 15
  02 52 6382 00 Programowanie Java 2 15 15
  02 63 6321 00 Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i maszyn 2 10 20
  02 66 5795 00 O co chodzi w sterowaniu 2 15 15
 4. przedmiot obieralny - semestr 4 (2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0324 00 Napędy pneumatyczne i hydrauliczne 2 15 15
  01 35 0326 01 Mikroautomatyka 2 15 15
  02 67 5338 01 Tworzenie systemów robotycznych 2 15 15
 5. przedmiot obieralny z laboratorium technik obliczeniowych - semestr 4 (2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 04 6101 00 Laboratorium metod numerycznych 2 30
  02 04 6102 00 Laboratorium obliczeń numerycznych w modelowaniu 2 30

Studenci 4 semestru wybierają na semestr 5 i 6:

 1. przedmiot z laboratorium sterowania robotów - semestr 5 (3 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0314 00 Programowanie robotów przemysłowych 4 45
  02 67 5336 00 Laboratorium sterowania robotów 4 45
 2. przedmiot obieralny z zakresu nauk społecznych, innowacyjność i nowe technologie - semestr 5 (3 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 09 5857 01 Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej 3 15 15
  09 84 0017 00 Start-up: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 3 15 15
 3. przedmioty obieralne - semestr 5 (dwa przedmioty, łącznie 6 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0328 01 Podajniki, magazyny i transportery 3 15 10
  02 52 6285 00 Języki opisu sprzętu (HDL) 3 15 30
  02 52 6286 01 Aplikacje Java 3 15 30
  02 66 5796 00 Algorytmy i systemy DSP w automatyce 3 15 30
  02 66 5797 00 Dokumentacja układów automatyki przemysłowej 3 15 30
  02 66 5797 01 Tworzenie dokumentacji elektrycznej dla układów automatyki przemysłowe 3 15 30
  02 67 5339 00 Systemy wizyjne 3 15 30
  02 70 6170 01 Systemy czasu rzeczywistego 3 15 30
 4. przedmiot z laboratorium automatyki i sterowania - semestr 5 (3 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0316 00 Laboratorium sterowania w mechatronice 3 45
  02 66 5794 00 Laboratorium automatyki i sterowania 3 45
 5. przedmioty obieralne - semestr 6 (2 przedmioty, łącznie 6 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0330 01 Pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia automatyki 3 15 30
  01 35 0332 01 Zaawansowane programowanie robotów przemysłowych 3 45
  01 35 0334 01 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 3 15 15
  02 13 6276 01 Pomiary przemysłowe z uprawnieniami do 1 kV 3 15 30
  02 37 6247 01 Konstrukcja aparatury elektronicznej 3 15 30
  02 58 6121 01 Wspomaganie decyzji i metody sztucznej inteligencji 3 15 30
  02 66 5799 01 Pracownia automatyki 3 15 30
  02 66 5800 01 Symulacja komputerowa układów automatyki 3 15 30
  02 66 5801 01 Implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA 3 15 30

Studenci 6 semestru wybierają na semestr 7:

 1. przedmiot obieralny (3 przedmioty, łącznie 8 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0336 00 Programowanie robotów off-line 3 45
  01 35 0338 00 Roboty medyczne 3 15 15 15
  01 35 0340 00 Inżynieria odwrotna i druk 3D 3 15 30
  02 28 5739 00 Automatyka napędu elektrycznego 3 15 30
  02 35 5788 00 Automatyzacja i pomiary w elektrowni 3 15 30
  02 43 6210 00 Interfejsy w systemach mikroprocesorowych 3 45
  02 52 6384 01 Graficzne programowanie sterowników 2 30 15
  02 59 6256 01 Ochrona danych 3 15 30 15
  02 66 5802 00 Systemy i sieci przemysłowe 3 15 30
  02 66 5803 01 Metody i systemy sterowania produkcją 2 30 15
  02 67 5341 01 Roboty autonomiczne 2 30
  02 72 5558 01 Zastosowanie sterowników PLC w systemach automatyki przemysłowej 2 30 15

Studia pierwszego stopnia - studia niestacjonarne:

Studenci 2 semestru wybierają na semestr 3 i 4:

 1. przedmiot obieralny z zakresu technik pomiarowych - semestr 3 (2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0313 01 Techniki pomiarowe w mechatronice 2 10 10
  02 66 5824 01 Komputerowe systemy pomiarowe w automatyce 2 10 10
 2. przedmiot obieralny z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - semestr 3(2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 09 5905 00 Społeczne aspekty działalności inżynierskiej 2 5
  02 67 5359 01 Społeczne aspekty robotyki i automatyzacji 2 5
 3. przedmiot z laboratorium technik obliczeniowych - semestr 4 (2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 04 6132 00 Laboratorium metod numerycznych 2 20
  02 04 6145 00 Laboratorium obliczeń numerycznych w modelowaniu 2 20
 4. przedmiot obieralny - semestr 4 (1 lub 2 przedmioty, łącznie 4 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0319 00 Drgania mechaniczne 2 5 5 5
  01 35 0321 00 Techniki wytwarzania 4 10 20
  01 35 0323 01 Zaawansowe metody projektowania (CAD 3D) 2 15
  02 52 6431 01 Programowanie Java 2 5 10
  02 52 6432 01 Programowanie obiektowe w automatyce 2 5 10
  02 63 6338 01 Komputerowe wspomaganie projektowania instalacji elektrycznych i maszyn 2 5 10
  02 66 5826 01 O co chodzi w sterowaniu 2 5 10

Studenci 4 semestru wybierają na semestr 5 i 6:

 1. przedmiot z laboratorium sterowania robotów - semestr 5 (3 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0315 01 Programowanie robotów przemysłowych 3 25
  02 67 5357 01 Laboratorium sterowania robotów 3 25
 2. przedmiot obieralny - semestr 5 (2 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0325 00 Napędy pneumatyczne i hydrauliczne 2 10 10
  01 35 0327 00 Mikroautomatyka 2 10 10
  02 67 5360 00 Tworzenie systemów robotycznych 2 10 10
 3. przedmiot z laboratorium automatyki i sterowania - semestr 5 (3 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0317 01 Laboratorium sterowania w mechatronice 3 25
  02 66 5834 01 Laboratorium automatyki i sterowania 3 25
 4. przedmiot obieralny z zakresu nauk społecznych, innowacyjność i nowe technologie - semestr 5 (3 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 09 5886 01 Transfer technologii i ochrona własności intelektualnej 3 10 10
  09 84 0057 00 Start-up: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 3 10 10
 5. przedmioty obieralne - semestr 6 (2 przedmioty, łącznie 6 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0329 00 Podajniki, magazyny i transportery 3 10 5 15
  02 52 6433 01 Języki opisu sprzętu (HDL) 3 10 20
  02 52 6434 01 Aplikacje Java 3 10 20
  02 66 5827 01 Algorytmy i systemy DSP w automatyce 3 10 20
  02 66 5828 01 Dokumentacja układów automatyki przemysłowej 3 10 20
  02 67 5361 01 Systemy wizyjne 3 10 20
  02 70 6200 01 Systemy czasu rzeczywistego 3 10 20

Studenci 6 semestru wybierają na semestr 7:

 1. przedmioty obieralne (2 przedmioty, łącznie 6 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0331 01 Pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia automatyki 3 10 20
  01 35 0333 01 Zaawansowane programowanie robotów przemysłowych 3 30
  01 35 0335 01 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 2 10 10 10
  02 13 6320 01 Pomiary przemysłowe z uprawnieniami do 1 kV 3 10 20
  02 37 6268 01 Konstrukcja aparatury elektronicznej 3 10 20
  02 58 6143 01 Wspomaganie decyzji i metody sztucznej inteligencji 3 10 20
  02 66 5829 01 Pracownia automatyki 3 10 20
  02 66 5830 01 Symulacja komputerowa układów automatyki 3 10 20
  02 66 5831 01 Implementacja algorytmów sterowania w układach FPGA 3 10 20

Studenci 7 semestru wybierają na semestr 8:

 1. przedmioty obieralne (3 przedmioty, łącznie 8 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  01 35 0337 00 Programowanie robotów off-line 3 30
  01 35 0339 00 Roboty medyczne 3 10 10 10
  01 35 0341 00 Inżynieria odwrotna i druk 3D 3 10 20
  02 28 5755 01 Automatyka napędu elektrycznego 3 10 20
  02 35 5806 01 Automatyzacja i pomiary w elektrowni 3 10 20
  02 43 6241 01 Interfejsy w systemach mikroprocesorowych 3 30
  02 52 6435 01 Graficzne programowanie sterowników 2 10 20
  02 59 6303 01 Ochrona danych 3 10 20
  02 66 5832 01 Systemy i sieci przemysłowe 3 10 20
  02 66 5833 01 Metody i systemy sterowania produkcją 2 10 20
  02 67 5362 01 Roboty autonomiczne 2 10 20
  02 72 5568 01 Zastosowanie sterowników PLC w systemach automatyki przemysłowej 2 10 20

Studia drugiego stopnia - studia stacjonarne:

Studenci 1 semestru wybierają na semestr 1 i 2:

 1. obieralny projekt profilowy 1 - semestr 1 (6 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 96 6225 01 Projekt profilowy Automatyka 1 6 40 5
  02 96 6226 01 Projekt profilowy Robotyka 1 6 40 5
 2. przedmiot obieralny - semestr 2 (6 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 69 6288 01 Projektowanie elektronicznych układów sterowania 6 45
  02 70 6204 01 Prototypowanie układów automatyki na kartach dSpace 6 45
 3. obieralny projekt profilowy 2 - semestr 2 (6 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 96 6227 01 Projekt profilowy Automatyka 2 6 40 5
  02 96 6228 01 Projekt profilowy Robotyka 2 6 40 5

Studenci 2 semestru wybierają na semestr 3:

 1. przedmiot obieralny (2 przedmioty, łącznie 4 ECTS)
  Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim ECTS W Ć L P S E-Learn. Zal.
  02 01 6246 01 Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji 2 15 15
  02 13 6328 01 Automatyczne systemy pomiarowo-kontrolne 2 15 15
  02 23 5813 01 Modelowanie obwodowo-polowe przetworników elektrycznych 2 15 15
  02 64 6236 01 Programowanie sieci Web 2 15 15
  02 67 5365 00 Lasery w robotyce 2 15 15
  02 68 6166 01 Modelowanie układów dynamicznych 2 15 15
  02 69 6289 01 Aplikacje Java w zastosowaniach przemysłowych 2 15 15
  02 69 6290 01 Sterowanie rozmyte 2 15 15
  02 69 6301 00 Elastyczne systemy wytwórcze 2 15 15
  02 71 5319 01 Sieci neuronowe w modelowaniu, sterowaniu i zarządzaniu 2 15 15
Data wpisu: 2022.10.03