A+ / A-

Projekt Stomia-Alert-FINAL - Postępowania / Ogłoszenia o zamówieniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 1.

(realizowane w trybie rozeznania rynku) projektu pn. "STOMIA – ALERT – FINAL - opracowanie systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią.

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy: komputerów osobistych, telefonów i aparatu fotograficznego z osprzętem

Pliki do pobrania:

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Ogłoszenie_o_zamówieniu komputery_telefony_aparat_foto_05_10_2020.pdf
  2. Formularz ofertowy - formularz_ofertowy_ komputery.doc
  3. zadanie 1.1: Zadanie_1_I-21.xls
  4. zadanie 1.2: Zadanie_2_I-21.xls
  5. zadanie 1.3: Zadanie_3_I-21.xls
  6. zadanie 1.4: Zadanie_4_I-21.xls
  7. zadanie 1.5: Zadanie_5_I-21.xls

Data publikacji: 05/10/2020


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (realizowane w trybie rozeznania rynku) projektu pn. „STOMIA – ALERT – FINAL - opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”

dotyczące dostawy: komputerów osobistych, telefonów i aparatu fotograficznego z osprzętem

Pliki do pobrania:

  1. Notatka z wyboru wykonawcy do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05/10/2020: Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszych_ofert_20_10_2020.pdf

Data publikacji: 20/10/2020


Data wpisu: 2020.10.20