A+ / A-

Projekt Stomia-Alert


Projekt "Stomia-Alert-Final" realizowany jest we współpracy z "PHIN CONSULTING" Spółka z o.o. w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w zakresie poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Celem projektu STOMIA – ALERT – FINAL jest opracowanie systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią.

Wartość projektu to: 2 763 101,91 zł, dofinansowanie: 2 483 273,97 zł

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych polegających na opracowaniu zdalnego Centrum Konsultacyjnego STOMIA - ALERT, które umożliwi pacjentom z wyłonioną stomią jelitową zdalnie monitorować stan ich zdrowia za pośrednictwem stworzonej aplikacji na urządzenia mobilne oraz będzie wspierać personel medyczny w procesie diagnozowania.

Głównym efektem projektu będzie innowacja produktowa w postaci systemu informatycznego STOMIA-ALERT. Istotnym aspektem będzie jednak także innowacja procesowa, która polegała będzie na zasadniczej zmianie procesu świadczenia usług medycznych pacjentom stomijnym. Będzie miało to miejsce w wyniku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu telemedycyny.

Grupę docelową projektu stanowiły będą osoby z wyłonioną stomią jelitową, których w Polsce obecnie jest od 40 do 50 tysięcy. W głównej mierze są to chorzy operowani z powodu raka jelita grubego, których średnia wieku wynosi około 64 lata. Grupę docelową stanowią ponadto także rodziny pacjentów stomijnych oraz lekarze chirurdzy i pielęgniarki stomijne. Wszystkie z tych grup są bowiem bezpośrednimi lub pośrednimi użytkownikami efektów projektu.

Data wpisu: 2020.10.01