A+ / A-

Informacje dla dyplomantów


Wymagania formalne dotyczące dokumentów związanych z egzaminem dyplomowymi:

  1. podanie o egzamin dyplomowy + oświadczenie (wydruk ze strony www.absolwenci.p.lodz.pl)
  2. 4 fotografie (format 4,5 cm x 6,5 cm czarno-białe w stroju formalnym) do dyplomu w jęz. polskim – opłata za dyplom wynosi 60 zł
  3. odpis dyplomu z tłumaczeniem na język angielski – dodatkowo 1 fotografia oraz dopłata 40 zł. (łączna opłata 100 zł)
  4. oryginał dowodu wpłaty za wydanie dyplomu

Student składa dwa egz. pracy dyplomowej dwustronnie drukowanej, w tym jedna bindowana (obydwie wersje z wklejoną płytą CD na końcu pracy w pliku w formacie pdf umożliwiającym wyszukiwanie słów w treści. Nazwa pliku powinna mieć postać: nr albumu_imię_nazwisko_mgr (lub _inż. zależnie od rodzaju pracy dyplomowej). Jako ostatnie strony w pracy należy umieścić: - oświadczenie o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym - oświadczenie o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej. - oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy z przedstawionym wydrukiem komputerowym. - protokół kontroli oryginalności pracy (z podpisem promotora pracy dyplomowej) - opinia dotycząca oryginalności pracy dyplomowej (wymagane, jeśli w protokole kontroli oryginalności pracy zaznaczony jest punkt, że praca może zawierać nieuprawnione zapożyczenia). Przed oświadczeniami trzeba umieścić dwa streszczenia: w jęz. polskim i angielskim. Na stronie tytułowej pod tematem pracy w jęz. polskim należy napisać również temat pracy w jęz. angielskim.

Do każdej pracy dyplomowej musi być dołączony wydruk z antyplagiatu.

Pliki:

Data wpisu: 2018.09.20