A+ / A-

Informacje dla dyplomantów


Wymagania formalne dotyczące dokumentów związanych z egzaminem dyplomowymi:

  • podanie o egzamin dyplomowy + oświadczenie (wydruk ze strony www.absolwenci.p.lodz.pl),
  • 4 fotografie (format 4,5 cm x 6,5 cm, czarno-białe w stroju galowym) do dyplomu w jęz. polskim – opłata za dyplom wynosi 60 zł,
  • odpis dyplomu z tłumaczeniem na język angielski – dodatkowo 1 fotografia oraz dopłata 40 zł. (łączna opłata 100 zł),
  • oryginał dowodu wpłaty za wydanie dyplomu.

Student składa w sekretariacie Instytutu jeden egzemplarz pracy dyplomowej dwustronnie drukowany (grzbiet zgrzany termicznie) z wklejoną płytą CD na końcu pracy w pliku w formacie .pdf i .doc umożliwiającym wyszukiwanie słów w treści. Nazwa pliku powinna mieć postać: nr albumu_imię_nazwisko_mgr (lub _inż. zależnie od rodzaju pracy dyplomowej):

Trzy oświadczenia dostarczamy w formie luźnych kartek:

  • oświadczenie o zasadach dotyczących kontroli oryginalności pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym,
  • oświadczenie o samodzielności wykonania i oryginalności pracy dyplomowej,
  • oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej pracy z przedstawionym wydrukiem komputerowym.

Na ostatnich stronach pracy trzeba umieścić dwa streszczenia: w jęz. polskim i angielskim wraz ze słowami kluczowymi w jęz. polskim i angielskim. Na stronie tytułowej pod tematem pracy w jęz. polskim należy napisać również temat pracy w jęz. angielskim. Na stronie tej ulega zmianie określenie "opiekun pracy" na "promotor pracy".

Obowiązkowo należy dostarczyć również:

  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • potwierdzenie uregulowania zobowiązań wobec Uczelni.

Pliki:

Data wpisu: 2019.02.05