A+ / A-

Przedmioty obieralne - Elektrotechnika


Studia drugiego stopnia - studia stacjonarne:

Wyboru dokonują studenci 2 semestru roku akademickiego 2015/16 na semestr 4 roku akademickiego 2016/17:

Studia drugiego stopnia - studia niestacjonarne:

Wyboru dokonują studenci 4 semestru roku akademickiego 2015/16 na semestr 6 roku akademickiego 2016/17:

Data wpisu: 2017.05.08