A+ / A-

Przedmioty obieralne - Informatyka


Studia drugiego stopnia - studia stacjonarne:

Wyboru dokonują studenci 1 semestru roku na semestr 2:

Studia niestacjonarne:

Data wpisu: 2017.05.08