A+ / A-

Autoryzowane Centrum Szkolenia AutoCAD


W ramach Autoryzowanego Centrum Szkolenia AutoCAD pracownicy Instytutu Automatyki PŁ prowadzą cyklicznie szkolenia na 5 poziomach zaawansowania. Szkolenia te są dedykowane dla studentów oraz osób z poza uczelni, które chcą pogłębić swoją wiedzę z dziedziny obsługi programu AutoCAD oraz podstaw rysunku technicznego.

Rysunek 2D cz. I

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających prace z programem AutoCAD. Jego celem jest zapoznanie uczestników z filozofią programu oraz sposobem tworzenia i edycji podstawowych rysunków płaskich.

Program szkolenia obejmuje:

 • Ogólne informacje o programie AutoCAD.
 • Podstawowe wiadomości i pojęcia
  • wprowadzanie danych,
  • pomocnicze tryby rysowania,
  • polecenia wspomagające i organizujące rysowanie
 • Polecenia sterujące pracą z warstwami.
 • Polecenia pomocnicze i ekranowe.
 • Podstawowe elementy rysunkowe.
 • Podstawowe polecenia edycyjne.
 • Polecenia informacyjne.

Rysunek 2D cz. II

Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających podstawy pracy z programem AutoCAD. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami zaawansowanej edycji rysunków płaskich.

Program szkolenia obejmuje:

 • Zaawansowane elementy rysunkowe – ich tworzenie, wstawianie do rysunku i edycję
  • multilinie,
  • splajny,
  • teksty wielowierszowe
 • Kalkulator geometryczny
  • sposoby wywoływania,
  • format danych,
  • składnia wyrażeń,
  • funkcje algebraiczne i geometryczne.
 • Podstawowe i dodatkowe polecenia wymiarowania oraz polecenia edycyjne.
 • Pojęcia obszaru modelu i papieru.
 • Polecenia obszaru papieru, przygotowanie rysunku do wydruku.
 • Kreślenie rysunków.

Rysunek 3D

Szkolenie jest przeznaczone dla osób znających zasady pracy w zakresie rysunku płaskiego. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami rysunku przestrzennego oraz wprowadzaniem poleceń rysunkowych i edycyjnych dla elementów 3D.

Program szkolenia obejmuje:

 • Pojęcia Globalnego i Lokalnych Układów Współrzędnych – ich tworzenie oraz wykorzystanie.
 • Odwzorowania siatkowe w przestrzeni
  • pogrubianie elementów płaskich,
  • modele krawędziowe i powierzchniowe,
  • modele siatkowe
 • Odwzorowania bryłowe w przestrzeni
 • tworzenie brył przez wyciąganie i obracanie elementów płaskich,
  • tworzenie brył złożonych,
  • edycja brył
 • Zagadnienia kreślenia rysunków przestrzennych.

Edycja zaawansowana

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w programie AutoCAD w zakresie rysunków płaskich i przestrzennych. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami rozszerzeń programu pozwalających na jego adaptację i dopasowanie do potrzeb użytkownika.

Program szkolenia obejmuje:

 • Pojęcia bloku, bloku dynamicznego i bloku z atrybutami – ich definiowanie, zapisywanie, wstawianie do rysunku.
 • Praca z wyciągami atrybutów.
 • Odnośniki zewnętrzne – ich definiowanie, dołączanie do rysunku, tryby wyświetlania.
 • Symbole, rodzaje linii, wzory kreskowania – wiadomości podstawowe, ich tworzenie, zapis i wykorzystanie.
 • Adaptacja menu programu – podstawy budowy, zasady wczytywania, tworzenie nowych pozycji.

AutoLISP

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących w programie AutoCAD na poziomie zaawansowanym. Jego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia, uruchamiania i wykorzystywania procedur automatyzujących pracę programu.

Program szkolenia obejmuje:

 • Programowanie w języku AutoLISP
  • składnia języka,
  • typy i nazwy danych,
  • pojęcie listy,
  • nazwy elementów rysunkowych oraz ich zbiorów,
  • podprogramy standardowe i zewnętrzne,
  • funkcje i ich wywoływanie,
  • funkcje obsługi symboli,
  • funkcje arytmetyczne, trygonometryczne i geometryczne,
  • funkcje konwersji,
  • funkcje obsługi plików i konsoli,
  • funkcje wprowadzania i wyprowadzania danych.

Program każdego szkolenia obejmuje 30 godzin lekcyjnych zajęć w tym:

 • 6 godzin wykładów,
 • 18 godziny ćwiczeń z komputerem oraz
 • 2 godziny egzaminu.

Ponadto przewiduje się 4 godziny lekcyjne na konsultacje. Szkolenie kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uczestniczenie we wszystkich wykładach i wszystkich ćwiczeniach z komputerem.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

 • materiały pomocnicze do wykładów i do ćwiczeń
 • po pomyślnym zdaniu egzaminu świadectwo ukończenia szkolenia wraz z certyfikatem w języku angielskim i wpisem do światowego rejestru AUTODESK zawierającym wykaz absolwentów szkoleń w Autoryzowanym Centrum Szkolenia Programu AutoCAD.

Zajęcia na szkoleniu odbywają się w pomieszczeniach Autoryzowanego Centrum Szkolenia Programu AutoCAD, przy al. Politechniki 11 ( róg ul. Wróblewskiego), IV piętro, w Łodzi.

Wykłady prowadzone są w sali wykładowej wyposażonej w komputer współpracujący z projektorem, ćwiczenia z komputerem odbywają się w dwóch salach wyposażonych każda w 24 komputery - po jednej osobie przy komputerze.

Zgłoszenia na szkolenie

Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane:

 • bezpośrednio lub telefonicznie: Sekretariat Instytutu Automatyki - tel. (+48) 42 631 2547
 • faxem: (+48) 42 631 2551
 • email:

W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, rodzaj szkolenia, adres do korespondencji i nr telefonu. Liczba miejsc na każdym ze szkoleń jest ograniczona. O ostatecznym przyjęciu zgłoszenia decyduje dokonanie wpłaty, a przy nadmiarze kandydatów kolejność dokonania wpłaty.

Koszt szkolenia

dla jednej osoby - 870,00

dla studenta PŁ - 435,00

Wpłaty za szkolenia należy dokonywać na konto:

POLITECHNIKA ŁÓDZKA

WYDZIAŁ EEIiA (W-2)

INSTYTUT AUTOMATYKI I-13 (AutoCAD)

BANK PEKAO S.A II Oddział w Łodzi

03 1240 3028 1111 0010 3741 8675

Data wpisu: 2015.10.16