A+ / A-

Tematy prac dyplomowych inżynierskich


Szanowni Państwo,

w naszym Instytucie staramy się włączać studentów w bieżące prace naukowo-badawcze oraz dawać szansę realizacji projektów w Waszych zakładach pracy. Dotyczy to każdego etapu Waszej edukacji, a w szczególności pracy dyplomowej. Z naszych doświadczeń wynika, że najlepsze wyniki dają prace, których tematy i zakres zostały uzgodnione z zainteresowanymi studentami. Tematy dyplomowe są właśnie teraz przygotowywane pod kątem naszych wymagań i możliwości studentów, aby przebiegały jak najbardziej efektywnie.

Termin zgłoszenia tematów do komisji dydaktycznej został ustalony na 5.03, w związku z tym zachęcam Państwa do bezpośredniego kontaktu z pracownikami naszego Instytutu w celu ustalenia tematu i zakresu pracy.

Na stronie Instytutu oraz podstronach Zakładów znajdziecie Państwo opisy tematów badawczych, jakimi się zajmujemy. Mam nadzieję, że dotychczasowy kontakt z naszymi pracownikami dał także pogląd z kim chcielibyście realizować projekt dyplomowy.


Proponowane tematy prac dyplomowych widoczne są po zalogowaniu przy pomocy Centralnego Systemu Uwierzytelniania PŁ.

Data wpisu: 2021.04.24