A+ / A-

Projekt Stomia-Alert - Postępowania / Ogłoszenia o zamówieniuOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 5.

(realizowane w trybie rozeznania rynku) projektu pn. „STOMIA – ALERT – opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”

Stanowisko: Konsultant programista z zakresu big data i bazy wiedzy:

Pliki do pobrania:

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Konsultant programista z zakresu big data i bazy wiedzy: plik5.pdf

  2. Formularz ofertowy - Konsultant programista z zakresu big data i bazy wiedzy: plik5_1.docx
  3. Oświadczenie oferenta - Konsultant programista z zakresu big data i bazy wiedzy: plik5_1o.docx

Data publikacji: 29/08/2019


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (realizowane w trybie rozeznania rynku) projektu pn. „STOMIA – ALERT – opracowanie modelu systemu teleinformatycznego wspierającego proces diagnozowania, leczenia i rehabilitacji pacjentów z wyłonioną stomią”

dotyczące wyboru osoby na stanowisko: Tester informatyczny

Pliki do pobrania:

  1. Notatka z wyboru wykonawcy do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29/08/2019: informacja_o_wyborze_konsultant_bigdata.pdf

Data publikacji: 05/09/2019


Data wpisu: 2020.09.22