Przejdź do treści

Działalność naukowa

Badania naukowe Instytutu Automatyki tradycyjnie obejmowały problematykę z zakresu: teorii sterowania, automatyki napędu, zastosowania i realizacji analogowych i cyfrowych układów sterowania, sterowania komputerowego, sterowania robotów. Obecnie podejmowane są coraz częściej prace z pogranicza automatyki i informatyki.

 

Instytut Automatyki współpracował i współpracuje z ośrodkami zagranicznymi:

 • Universite Paul Sabatier (Toulouse, Francja),
 • Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systemes du CNRS (Toulouse, Francja),
 • The University of Strathclyde (Glasgow, W. Brytania),
 • Universita degli Studi di Roma, "La Sapienza" (Włochy),
 • Universita di Padova (Włochy),
 • Technische Universitat Dresden (Niemcy),
 • Universitat Gesamthochschule , (Siegen, Niemcy),
 • Nowogrodzki Uniwersytet Państwowy (Rosja)

i bierze udział w pracy sieci naukowych (Advanced Energy Conversion and Conditioning TECHnologies NETwork - AECCTECH_NET ).

Pracownicy Instytutu zasiadają w szacownych gremiach naukowych takich jak:

 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Rada Nauki,
 • Komitet Automatyki i Robotyki PAN,
 • Sekcja Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego Komitetu Elektrotechniki PAN,
 • Sekcja Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN.

Pracownicy Instytutu opublikowali: 36 pozycji książkowych (monografie i podręczniki) - w tym 5 za granicą, 11 skryptów, 680 artykułów i referatów w materiałach konferencyjnych. Uzyskano 55 stopni doktora nauk technicznych i 7 stopni doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora otrzymało 6 osób. Profesorami PŁ są 2 osoby.

 

Instytut organizuje w cyklu dwuletnim ogólnopolską konferencję „Sterowanie w energoelektronice i napędzie elektrycznym SENE” cieszącą się wysokim prestiżem wśród specjalistów tej dziedziny.

 

Obraz naszych różnorodnych zainteresowań naukowych daje poniższa lista tematów, nad którymi pracują osoby przygotowujące właśnie rozprawy doktorskie:

 • Badanie magnetostymulacji w obrazie HRV,
 • Wykorzystanie niestacjonarnych płaszczyzn przełączeń do ślizgowego sterowania obiektem trzeciego rzędu,
 • Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji funkcji wielu zmiennych,
 • Sterowanie przepływem danych w połączeniowych sieciach teleinformatycznych,
 • Napędy mięśniowe,
 • Algorytmy bakteryjne,
 • Transformowanie impedancji mechanicznej obiektu do zadajnika teleoperatora,
 • Manipulatory z przegubami posiadającymi więcej niż jeden stopień swobody w pojedynczym złączu,
 • Komputerowo wspomagana teleoperacja robota hipermobilnego,
 • Roboty rehabilitacyjne,
 • Roboty skaczące,
 • Inteligencja roju (Particle Swarm Optimization),
 • Wykorzystanie funkcji ortonormalnych do doboru nastaw regulatorów przemysłowych,
 • Metoda samoczynnego wstępnego doboru nastaw regulatora z autotuningiem,
 • Komputerowy układ sterowania wydajnością wapniarni z wykorzystaniem algorytmu regulacji rozmytej,
 • Pozycyjne sterowanie liniowego napędu magnetoelektrycznego,
 • Projektowanie dyskretnych regulatorów odpornych na zmiany parametrów obiektu regulacji,
 • System wizyjny o programowalnej percepcji i jego wykorzystanie w sterowaniu robotów,
 • Dynamika układu pozycyjnego z regulatorem PID niecałkowitego rzędu,
 • Bezczujnikowy układ sterowania silnika indukcyjnego ze stymulatorem stanu,
 • Elastyczne sterowanie linią produkcyjną o charakterze przepływowym bez postoju,
 • Wykorzystanie obserwatora momentu silnika indukcyjnego do zabezpieczania pracy maszyny roboczej napędzanej przez ten silnik.

 

Doktoranci Instytutu uzyskali w ostatnim czasie kilka ważnych nagród i wyróżnień:

 • w konkursie na najlepszy referat młodego autora:
  • na IEEE International Conference on Networking Sensing and Control - Londyn 2007;
  • na XV International Conference on Systems Science - Wrocław 2007;
  • na konferencj Sieci i Systemy Informatyczne - Łódź 2006 i 2007;
  • na IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics - Międzyzdroje 2006.
 • trzy osoby otrzymały stypendia Fundacji Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów WIDDOK,
 • cztery osoby otrzymały stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców.