Przejdź do treści

Zakład Teorii Sterowania

Prace naukowe Zakładu Teorii Sterowania koncentrują się na badaniach podstawowych w dziedzinie nowoczesnych metod sterowania i ich zastosowaniu do sterowania układami elektromechanicznymi.

Obecnie w Zakładzie realizowane są następujące tematy badawcze:

  • projektowanie odpornych układów liniowych metodami syntezy modalnej,
  • zastosowanie regulatorów typu CRONE w odpornych układach regulacji prędkości silników prądu stałego i silników indukcyjnych,
  • synteza odpornych układów nieliniowych metodami sterowania optymalnego,
  • synteza odpornych układów nieliniowych metodami sterowania adaptacyjnego,
  • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w sterowaniu,
  • układy hybrydowe sztucznej inteligencji - sterowanie neuro-rozmyte i neuro-adaptacyjne,
  • zastosowanie algorytmów genetycznych do optymalizacji układów regulacji,
  • teoria obserwatorów,
  • nieliniowe, adaptacyjne układy napędowe z bezszczotkowymi silnikami z magnesami trwałymi.