Przejdź do treści

Projekty badawcze realizowane przez Zakład Techniki Sterowania

Wykaz projektów prowadzonych (współprowadzonych) w Zakładzie Techniki Sterowania
 

Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór rybich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków węgla.
W ramach Poddziałania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nr umowy: POIR.04.01.04-00-0077/20-00.
Okres realizacji zadania: 2021-2022.

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego sterownika dla poprawienia obecnych funkcji użytkowych oraz uzyskania nowych cech i funkcjonalności roweru ze wspomaganiem elektrycznym napędu
Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój "Bony na innowacje dla MŚP"
Okres realizacji: 2016-2017.

Interaktywna sonifikacja obrazów z przeznaczeniem dla osób niewidomych.
Projekt badawczy NCN nr 2015/17/B/ST7/03884
Okres realizacji: 2016-2018.
Kierownik:prof. dr hab. inż. Paweł Strumiłło
Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki i Instytutu Elektroniki PŁ

Grupowy trakcyjny napęd indukcyjny z pośrednią kontrolą momentu, zasilany z falownika napięciowego, pracującego z obniżoną częstotliwością przełączeń.
Projekt badawczy własny NCN nr N N510 679740
Okres realizacji: 2011 - 2013
Kierownik projektu: dr inż. Daniel Lewandowski.
Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki PŁ

Optymalizacja zużycia energii w trakcyjnych układach napędowych z wykorzystaniem zasobników superkondensatorowych.
Projekt badawczy własny NCN nr N N510 699440
Okres realizacji: 2011 - 2013
Kierownik projektu: dr inż. Piotr Chudzik.
Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki PŁ

Wykorzystanie obserwatora momentu silnika indukcyjnego do sterowania pracą napędu maszyny przeplywowej.
Projekt badawczy (promotorski) MNiSW  nr  N510 3063 33
Okres realizacji: listopad 2007 - maj 2009
Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
Wykonawca: mgr inż. Daniel Lewandowski

Nowa generacja falownikowych napędów trakcyjnych.
Projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R01 014 01
Okres realizacji: wrzesień 2006 - wrzesień 2009
Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
Wykonawcy: zespół pracowników Instytutu Automatyki PŁ

Dyskretny regulator prędkości układu napędowego odporny na zmianę momentu bezwładności.
Projekt badawczy (promotorski) MNiSW  nr  N510 033 31/1780
Okres realizacji: październik 2006 - październik 2007
Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
Wykonawca: mgr inż. Andrzej Radecki

Mikroprocesorowe sterowanie magnetoelektrycznym napędem rozrządu silnika spalinowego.
Projekt badawczy KBN nr 4 T10A 012 24
Okres realizacji: czerwiec 2003 - maj 2005
Kierownik projektu: dr hab. inż. A.Dębowski, prof.PŁ.
Wykonawcy: dr inż. Krzysztof Zbierski (Instytut Pojazdów PŁ)
                     dr inż. Zbigniew Kossowski (Polmatex-CENARO)
                     dr inż. Henryk Mroczek
                     mgr inż. Tomasz Kolasa
                     mgr inż. Marcin Kowalski

Model laboratoryjny napędu trakcyjnego prądu przemiennego z wykorzysta­niem stymulatora stanu elektromagnetycznego.
Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 038 20
Okres realizacji: styczeń 2001 – grudzień 2002
Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Dębowski, prof.PŁ.
Wykonawcy: mgr inż. Piotr Chudzik       
                     mgr inż. Grzegorz Lisowski        
                     mgr inż. Leszek Dębowski (Instytut Elektrotechniki – O/Gdańsk)

Sterowanie pośrednie napędu prądu przemiennego oparte na stymulatorze stanu .
Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 003 08.
Okres realizacji: styczeń 1995 – grudzień 1996
Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Dębowski, prof.PŁ.
Wykonawcy:    dr inż. Wojciech Błasiński
                        dr inż. Marek Dzikowski
                        dr inż. Henryk Mroczek
                        mgr inż. Jerzy Rejniak   
 

Udział pracowników Zakładu Techniki Sterowania w innych projektach badawczych.
 

Development of training modules on the sustainability of industrial laundering processes.
Projekt międzynarodowy. EU-Leonardo da Vinci_project No. 146 360, okres realizacji 2005-2007. Wykonawca z Zakładu Techniki Sterowania IA PŁ: dr inż. Tomasz Rybicki.

Nowe włókienno-tworzywowe, warstwowe materiały ekranujące chroniące przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Projekt badawczy realizowany przez Instytut Włókiennictwa, okres realizacji 2005-2008. Wykonawca z Zakładu Techniki Sterowania IA PŁ: dr inż. Tomasz Rybicki.

Sterowanie wybranymi układami elektromechanicznymi przy wykorzystaniu sieci komputerowych.
Projekt badawczy MNiI nr 3 T10 A 037 28.
Kierownik projektu: dr A.Zajączkowski, Samodzielny Zakład Sieci Komputerowych PŁ,
Wykonawcy z Zakładu Techniki Sterowania IA PŁ: dr inż. P. Chudzik, mgr inż. G. Lisowski, mgr inż. D. Lewandowski