Przejdź do treści

Zakład Techniki Sterowania

Prezentacja wybranych składników sprzętowych Zakładu Techniki Sterowania
   Treść (rozbudowana)

   Zakład Techniki Sterowania jest jednym z czterech zakładów Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zespół pracowników zakładu od wielu lat zajmuje się analogowymi i cyfrowymi elementami i układami sterowania.

   Główne kierunki badań Zakładu Techniki Sterowania związane są z następującą tematyką:

   • projektowanie systemów mikroprocesorowych i układów elektronicznych dla zastosowań przemysłowych,
   • wspomagane komputerowo modelowanie procesów przemysłowych,
   • rozwijanie algorytmów sterowania dla układów działających w oparciu o sterowniki programowalne PLC,
   • projektowanie układów automatyki z wykorzystaniem pakietów programowych: Matlab - Simulink, PSIM, Pspice - OrCAD, Scilab, AutoCAD,
   • projektowanie i programowanie systemów wbudowanych opartych na rdzeniach jednostek STM, TMS, ARM, PIC i innych.

   W ostatnich latach tematyka naukowo-badawcza Zakładu Techniki Sterowania koncentruje się wokół zagadnień, związanych z zastosowaniem teorii sterowania w napędach elektrycznych ze sterowaniem mikroprocesorowym przy wykorzystaniu mikroprocesorów sygnałowych oraz w układach automatyki przemysłowej z wykorzystaniem sterowników programowalnych.

   Zakład Techniki Sterowania może pochwalić się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami autorskimi wykonanymi przy współpracy z przemysłem. Należą do nich:

   • mikroprocesorowe przekaźniki zabezpieczeniowo-sterownicze dla rozdzielni średnich napięć,
   • mikroprocesorowy miernik energii cieplnej,
   • algorytm i oprogramowanie sterujące hamowaniem docelowym pociągu Metropolis dla Metra Warszawskiego,
   • metoda diagnostyki sygnałów wejściowych systemu wizualizacji i sterowania nadrzędnego,
   • układ wektorowego sterowania z procesorem sygnałowym dla trakcyjnych (tramwajowych i trolejbusowych) falownikowych napędów z silnikami indukcyjnymi,
   • układ regulacji w systemie ciepłowniczym w Łodzi, pozwalający na ciągłą współpracę elektrociepłowni EC-2 i EC-3 na wspólną magistralę ciepłowniczą.