Przejdź do treści

Zaplecze badawcze

W skład nowoczesnego wyposażenia Instytutu Automatyki wchodzą między innymi:

 • roboty przemysłowe: Kawasaki FS003N, IRp-6 z przenośnikiem taśmowym i stołem obrotowym,
 • robot typu SCARA z przenośnikiem taśmowym i systemem wizyjnym,
 • dwa roboty edukacyjno-przemysłowe z napędami elektrycznymi,
 • manipulator kartezjański pneumatyczno-elektryczny,
 • kołowe roboty mobilne: Khepera, Hemisson, 2x LabVIEW Robotics, 10x Micromouse
 • robot dwunożny Robonova oraz robot rekonfigurowalny Bioloid,
 • oprogramowanie do modelowania i symulacji robotów EasyRob i Webots PRO,
 • stereowizyjny system kontroli sceny,
 • stanowiska do prototypowania algorytmów sterowania w układach elektromaszynowych ze szczególnym uwzględnieniem układów napędowych wyposażone w procesory sygnałowe (dSPACE, Techno-soft), karty pomiarowe (National Instruments) i odpowiednie oprogramowanie (Matlab, Labview),
 • stanowisko badawcze ze sterownikiem programowalnym SIMATIC S7-315 DP z oprogramowaniem narzędziowym dla sterowników serii S7-300/400: STEP7 ver.4.0, S7-SCL ver.4.0, sprzęgnięty poprzez kartę akwizycyjno-sterującą dSpace 1102 z komputerem mogącym symulować dowolny obiekt sterowania; zestaw ten pozwala na praktyczne testowanie różnych złożonych algorytmów sterowania przydatnych w komputerowych układach automatyki przemysłowej,
 • stanowisko badawcze z modułami sterowników mikroprocesorowych opartych na procesorach sygnałowych DSP firmy Texas Instruments sterujących falownikiem napięciowym i silnikiem indukcyjnym do szybkiego prototypowania układów napędowych dla zastosowań trakcyjnych,
 • stanowiska badawcze ze sterownikami mikroprocesorowymi opartymi na module TMS Lab z procesorem sygnałowym eZdsp TMS320 F2812 firmy Texas Instruments do badania nowych algorytmów:
 • sterowania odpornego na zmiany momentu bezwładności w układzie napędowym prądu stałego,
 • regulacji adaptacyjnej z dostrajaniem parametrów regulatora wykorzystującym identyfikację obiektu sterowania opartą na analizie rozwinięć sygnałów w szeregi Walsha.

 

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Automatyki prowadzone są w nowoczesnych laboratoriach specjalistycznych i pracowniach komputerowych. Wyróżnić tu można:

 • laboratorium sterowników PLC,
 • laboratorium automatyki napędu elektrycznego,
 • laboratorium sterowania robotów,
 • laboratorium robotów mobilnych,
 • laboratorium systemów wbudowanych i systemów wizyjnych,
 • laboratorium robotyka dla człowieka,
 • laboratorium techniki mikroprocesorowej (zapoznanie się z budową i działaniem uniwersalnego sterownika mikroprocesorowego oraz naukę jego programowania w języku asembler, praktyczna nauka obsługi urządzeń peryferyjnych sterownika mikroprocesorowego oraz nauka jego programowania w języku wysokiego poziomu),
 • laboratorium układów cyfrowych (obejmuje praktyczną naukę zasad działania typowych gotowych elementów cyfrowych i zapoznanie się z podstawowymi strukturami programowalnymi PLD: PAL i GAL),
 • laboratorium układów analogowych (praktyczna nauka zasad działania typowych przyrządów półprzewodnikowych i wykorzystania ich do budowy układów analogowych,
 • laboratorium komputerowych systemów sterowania (zapoznanie się z komercyjnymi programami służącymi do wizualizacji i nadzoru procesów przemysłowych w czasie rzeczywistym).