Przejdź do treści

Projekty badawcze

Projekt Mistrz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zrealizowany w latach 2013 - 2015, „Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami dynamicznymi”

Projekt badawczy Opus nr 01/B/ST7/02582 zrealizowany w latach 2011 - 2014, „Optymalne ślizgowe sterowanie obiektami z opóźnieniem”

Projekt badawczy nr N N514 108638 zrealizowany w latach 2010 - 2012, „Zastosowanie metod teorii regulacji do sterowania procesami logistycznymi”

Projekt badawczy nr N N514 300035 zrealizowany w latach 2008 - 2010, „Projektowanie powierzchni przełączeń do ślizgowego sterowania obiektami dynamicznymi”

Projekt badawczy nr R01 009 03 zrealizowany w latach 2007 - 2010, „Budowa i sterowanie robota o zamkniętym łańcuchu kinematycznym z napędami elektrycznymi”

Projekt badawczy nr 3T 10A 03 728 zrealizowany w latach 2005 - 2007, „Sterowanie wybranymi układami elektromechanicznymi przy wykorzystaniu sieci komputerowych”.

Projekt badawczy nr 8 T10A 065 21 zrealizowany w latach 2001 - 2003, „Sterowanie "neuro-fuzzy" grupą silników indukcyjnych pracujących na wspólny wał”.

Projekt badawczy nr 8 T10A 056 20 zrealizowany w roku 2001, „Sterowanie układem dwusilnikowym z luzem”

Projekt badawczy nr 8 T10A 048 16, zrealizowany w latach 1999 – 2000, „Sterowanie grupą silników indukcyjnych pracujących na wspólny wał”.

Projekt badawczy nr 8 T10A 018 10, zrealizowany w roku 1996, „Praca na wspólny wał silników indukcyjnych sterowanych częstotliwościowo”.

Projekt badawczy nr 8 T10A041 10 zrealizowany w latach 1996 – 1997, „Metody sztucznej inteligencji w sterowaniu wybranych układów napędowych”

Projekt badawczy nr 8 S502 016 06 zrealizowany w latach 1994 – 1995, „Sterowanie rozmyte wybranych układów napędowych”