Przejdź do treści

Metody i Systemy Sterowania Produkcją

Wprowadzenie do problematyki projektowania systemów produkcyjnych. Rodzaje produkcji. Techniczne i organizacyjne elementy systemu wytwarzania. Współczesne trendy w elastycznych systemach produkcyjnych. Rodzaje hierarchicznych struktur sterowania. Planowanie procesu wytwarzania. Teoria szeregowania. Szeregowanie w elastycznych systemach produkcyjnych. Modelowanie i prezentacja graficzna procesu wytwarzania. Analiza zautomatyzowanych przepływowych linii produkcyjnych. Podstawowe informacje o sieciach Petri. Przykłady modelowania i planowania produkcji przy użyciu sieci Petri.