Przejdź do treści

Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej

Zakład Napędu Elektrycznego i Automatyki Przemysłowej jest jednym z czterech zakładów Instytutu Automatyki Politechniki Łódzkiej. W swojej pracy dydaktycznej i badawczej zespół pracowników Zakładu od wielu lat zajmuje się tematyką związaną ze sterowaniem napędów i procesów przemysłowych.

Obecnie w Zakładzie realizowane są następujące tematy badawcze:

  • sterowanie o zmiennej strukturze z ruchem ślizgowym,
  • zastosowanie logiki rozmytej i sieci neuronowych do sterowania układami napędowymi,
  • napędy wielosilnikowe prądu przemiennego,
  • sterowanie ruchem w sieciach teleinformatycznych,
  • sterowanie falowników poprzez sieci komputerowe,
  • zastosowanie sterowników mikroprogramowalnych (PLC) do sterowania procesami przemysłowymi i napędami.

Zakład realizował kilkanaście projektów badawczych NCN, FNP, KBN i MNiSW. Wyniki niektórych badań zostały wdrożone w przemyśle. Obecnie trwają prace nad kolejnymi projektami.